Η δυναμική της BEST PEST CONTROL, της επιτρέπει να ανταποκριθεί σε μία σειρά ιδιαιτέρως απαιτητικών εργασιών, σε δύσκολα περιβάλλοντα και για τις οποίες απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένος εξοπλισμός (εφαρμογές Fogger κτλ.). Ακολουθώντας και εφαρμόζοντας στο έπακρο, όλα τα διεθνή πρότυπα ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και του αποτελέσματος που θα σας παρέχουμε, καλύπτουμε κάθε ανάγκη για:

  • Απολύμανση πλοίων
  • Απολύμανση ψηλών κτιρίων
  • Απολύμανση μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Απολύμανση οχημάτων
  • Απολύμανση δεξαμενών νερού