Στην BEST CLEAN καλύπτουμε όλο το φάσμα υπηρεσιών καθαρισμού, ανταποκρινόμενοι ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στο σύνηθες φάσμα των αναγκών σας και που δυστυχώς, δεν αποτελούν την πιο ευχάριστη πλευρά της επαγγελματικής μας δραστηριοποίησης, καταδεικνύουν όμως το υψηλότατο επίπεδο της εξειδίκευσής μας σε πάσης φύσεως καθαρισμούς, όπως:

 

3.1 Καθαρισμοί καμένων οικιών

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και την απορρύπανση χώρων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή άλλο φυσικό φαινόμενο. Τα συνεργεία μας είναι σχεδόν τα μοναδικά στην Εύβοια και Βοιωτία που σας προσφέρουν τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη υπηρεσία!

 

3.2 Καθαρισμός χώρων μετά από θάνατο – φόνο – αυτοκτονία

Γνωρίζοντας σε βάθος όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν και πάντα σε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές, ώστε να μη διαταραχθεί η έρευνα και το έργο τους, φροντίζουμε για την αποτελεσματική απολύμανση και απόσμηση του χώρου. Στόχος μας να παραδώσουμε στην οικογένεια του εκλιπόντα, ένα χώρο που θα φέρνει όσο το δυνατόν λιγότερες μνήμες από το δυσάρεστο συμβάν.

3.3 Καθαρισμός οικιών που διαμένουν άτομα αυξημένης φροντίδας

Εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι και άτομα με νοητικά προβλήματα, χρήζουν ιδιαίτερης και αυξημένης φροντίδας, κάτι το οποίο δυστυχώς, πολλές φορές δεν είναι πάντα εφικτό. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης, είναι η διαμόρφωση ενός επικίνδυνου περιβάλλοντος που απειλεί την ασφάλεια τόσο των ιδίων, όσο και των ανθρώπων που είναι δίπλα τους αλλά και των περιοίκων. Στην BEST CLEAN αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό, την απολύμανση, απόσμηση και την επαναφορά αυτών των χώρων στην αρχική τους κατάσταση, δημιουργώντας ένα βιώσιμο περιβάλλον που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής αυτών των συνανθρώπων μας.